Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

37 Banul, nu planul (1990)

 

Azi, 23.08.1990

 

De unde au întreprinderile bani să plătească salarii, dacă se munceşte puţin (şi prost)? Cadouri băncile nu fac şi nici la credite nu sunt largi. Înseamnă că întreprinderile au bani din ceea ce încasează pe marfa vândută, minus ceea ce plătesc pentru materialele, piesele şi utilajele cumpărate şi pentru diverse prestaţii, minus impozitele datorate statului. Înseamnă că babilonia producţiei scăzute şi a salariilor crescute vine din două elemente mari care pot să nu fie în regulă: preţurile (şi cele cu care întreprinderile vând produsele lor, şi cele cu care cumpără de la furnizori) şi impozitele (şi mai este un element, despre care vom vorbi cu alt prilej - amortismentele).

Pentru o mai bună înţelegere, să considerăm toată industria României ca o singură întreprindere mare, ca un singur pătrat într-o organigramă. Dacă producând mai puţin industria noastră câştigă mai mult, înseamnă că, pe ansamblu şi în medie, preţurile pe care le încasează pentru produsele prelucrate sunt prea mari şi preţurile pe care le plăteşte pentru materiile prime sunt prea mici. Aceeaşi concluzie se desprinde şi în lumina cererii şi ofertei: dacă nu producem pentru că nu avem aprovizionare suficientă, înseamnă că nu ne plătim suficient furnizorii (inclusiv furnizorii de piese de schimb, de a căror lipsă ne plângem atâta).

A fost difuzat recent în economie un document care produce uimire - o hotărâre prin care se reglementează eliberarea fondului de salarii în funcţie de programe de producţie pe care şi le fac întreprinderile şi de norme de muncă pe care tot întreprinderile şi le-au modificat cum au vrut în ultimele luni. Monument nu numai al birocraţiei (lunar trebuie făcute şi aprobate câte două rânduri de lucrări uriaşe), dar şi al inoperanţei economice. Dovadă elocventă a virulenţei rutinei planificatoriste, a stilului de a combate efectul şi nu cauza, rezultat al faptului că încă nu s-a ajuns să se înţeleagă că în orice economie şi cu atât mai mult într-una care se declară de tranziţie către economia de piaţă acţionează banul, nu planul, programul sau orice alt surogat al acestuia. Desigur, planul rămâne ca un instrument de orientare a agenţilor economici, cum bine se arată în toate documentele oficiale şi neoficiale ale ultimului timp, dar nu ca instrument cu putere normativă, de acţiune coercitivă directă. Tot ceea ce consfinţeşte sau reintroduce sarcini fizice detaliate, individualizate, în expresie naturală (altfel decât, cel mult, ca fundamentare pentru influenţe generale, medii, pe categorii, asupra preţurilor şi impozitelor), este pas înapoi, nu pas înainte către economia de piaţă.

Iar preţurile? Nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase, în toată această problemă. Departamentul pentru preţuri nu ştie şi nu vrea să ştie nimic altceva decât să propage în întreaga economie efectul scumpirii materiilor prime şi al resurselor energetice,  conducând la creşterea generală a preţurilor, în loc ca creşterea preţurilor la materiile prime şi energie să stimuleze atât producţia, cât şi economisirea acestora şi reducerea beneficiilor excesive la anumite industrii prelucrătoare, obligându-le la rândul lor să producă, să producă bine, pentru a putea trăi.

Trei remarci. Prima - desigur, discutăm problemele la scară naţională, în medie şi, faţă de ansamblu, pot exista numeroase exemple concrete de excepţii, de abateri în oricare dintre sensuri.

A doua remarcă. Poate că într-o societate democratică este bine ca opinia publică să fie informată despre faptul că în jurul problemei nepropagării automate la produsele prelucrate a creşterilor de preţuri la materiile prime şi energie în condiţiile concrete ale tranziţiei există controverse care durează de multe luni; că departamentului pentru preţuri i s-au semnalat aceste probleme în martie (dacă nu chiar mai devreme), că în aprilie au avut loc dezbateri aprinse, că inclusiv pentru acest motiv (după cum se cunoaşte dintr-un interviu acordat unui ziar confrate chiar de către unul din conducătorii departamentului pentru preţuri), lucrarea întocmită de departament a fost respinsă de guvern la 6 iulie, că suntem la sfârşit de august şi problema preţurilor pe ansamblul economiei este cam tot acolo unde a fost, cu toate consecinţele dezastruoase asupra imposibilităţii de reglare a economiei - şi în special a industriei.

A treia remarcă. Se poate obiecta: ce rol are departamentul pentru preţuri într-o economie care se vrea şi se pretinde de piaţă, unde preţurile se stabilesc pe bază de cerere şi ofertă între agenţii economici interesaţi? În orice stat evoluat şi democrat, în orice economie liberală contemporană există legi şi sunt instituite mecanisme antimonopol, iar în economia noastră, până la convertibilitatea leului, până la echilibrarea balanţei valutare şi a balanţei comerciale externe si până la desfiinţarea centralelor industriale şi a surogatelor acestora se manifestă monopolul producătorului, iar apărarea economică antimonopol a clienţilor trebuie exercitată cu mijloace sociale. În acest context se înscrie şi arbitrajul contractual intre agenţii economici, inclusiv asupra preţurilor, în caz de divergenţă între furnizor şi client, arbitraj prevăzut să existe în cadrul camerelor de comerţ şi industrie şi care deocamdată (şi, pentru anumite categorii de produse, şi pe termen mai lung) este normal să fie la nivel guvernamental, deci - printr-un organ de stat pentru preţuri.

Revenind la problema preţurilor pentru produse prelucrate, optica adânc implantată de mecanismele anti-economiei planificatoriste consta în faptul că preţul este suma costurilor şi a beneficiului ce decurge automat din rentabilitatea planificată. Încă nu se înţelege faptul că preţul este cel care se stabileşte pe piaţă, în echilibrul de interese între furnizor şi client, între ofertă şi cerere; din preţ se scad costurile, iar beneficiul este ce rămâne, cât rămâne, dacă rămâne. În situaţia în care am avea convertibilitate, echilibru valutar etc., preţul intern ar fi obligatoriu în jurul celor de pe piaţa europeană sau mondială pentru produse similare (inclusiv calitativ şi ca termene de livrare). Până la convertibilitate şi la echilibrul valutar, a ne apropia de economia de piaţă înseamnă, între altele - dar printre primele priorităţi - a ne apropia de preţurile practicate pe piaţa internaţională (medii, marginale, altele - să nu intrăm în detalii de specialitate). Treptat, ţinând seama de fel de fel de condiţii locale speciale, dar ştiind că acolo urmează şi trebuie să ajungem. Deci, industria noastră prelucrătoare este între nicovala preţurilor internaţionale pentru produse echivalente, calculate în lei la cursul valutar (a cărui corectă stabilire este o problemă aparte, în sine) şi ciocanul preţurilor la materiile prime. Dacă în aceste condiţii industria prelucrătoare poate mări salariile - să le mărească.

Aici este cheia problemei, nu în lucrări birocratice în care se poate scrie orice, în timp ce banii se scurg şi se devalorizează necontrolat.


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca