Ghid: Prefixe si sufixe

 Ghid de bună practică:  texte profesionale

"Scrieri rebele":
 Cercetarea, industria si economia Romaniei
(1965 - 2004)


Cercetari si studii

Despre Mario Duma

 

 

Mario Duma

(1930 - 2007)

 

 

   

Născut pe 16 aprilie 1930, Mario Duma a avut satisfacţia unei cariere împlinite, desfăşurată pe aproape 50 de ani şi dedicată activităţii de cercetare in domeniul ingineriei şi impactului acesteia asupra societăţii. Doua pasiuni vechi - jurnalistica si analiza economica - si-au gasit expresia in numeroasele articole publicate ca analist economic. Articolele constituie o cronica unica a anilor 1990-2004, dar si exemple de profunzime, de gandire sistemica - si de buna credinta. 

Mario Duma a studiat inginerie electromecanică la Universitatea Politehnică din Kiev (absolvită în 1953) şi a obţinut in 1973 titlul de doctor-inginer la Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Automatică, cu teza: „Analiza sistemelor automate de transmitere a informaţiei (pentru conducerea prin calculatoare a proceselor)".

A lucrat ca inginer la Electromagnetica (1953-1956) şi inginer cercetător la ICET-ICPE, IPA (1956-1969) şi ICENERG/ICEMENERG (1970-1991), in funcţii de şef de laboratoare şi secţii de cercetare-dezvoltare, cu preocupări şi contribuţii constante şi de pionierat in domeniul analizei de sistem: analiza fluxurilor de informaţii; simularea sistemelor sochastice; informatică de gestiune; prognoză, informatică, conducere, economie energetică, strategie şi fundamentare programe de dezvoltare energetică. A fost membru AGIR, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Preşedinte fondator al Fundaţiei „Premiul Român pentru Calitate J. M. Juran”, 1999-2002.

Din 1991, in continuarea preocupărilor de o viaţă, a înfiinţat şi condus SCIENTCONSULT SRL, microîntreprindere independentă de cercetare şi consultanţă în domeniul economiei, managementului, cercetării-dezvoltării. Reflectând preocupările Dr. Ing. Mario Duma, SCIENTCONSULT s-a axat pe probleme complexe, pluridisciplinare, dificile, cu participanţi eterogeni, cu componente eterogene, cu impact încrucişat.  Misiunea firmei, “Pentru profesionalism şi cultură în management şi în tehnologie”, reprezintă credo-ul său de o viaţă. În 10 ani de activitate intensă (1992-2001), SCIENTCONSULT a antrenat peste 246 autori de lucrări sau lectori de cursuri, au fost produse peste 130 de studii, cercetări, ghiduri metodologice, şi au fost şcolarizaţi peste 220 top- şi middle manageri de profil cercetare-dezvoltare. Între primele firme private, independente, de consultanţă în cercetare din România, SCIENTCONSULT a fost un factor constructiv şi de sprijin pentru cercetarea românească şi pentru cercetători in decada dificilă de după 1989.

Între 1992-2002, Dr. Ing. Mario Duma a fost vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti (CCIRB), preşedinte fondator al Secţiunii Industrie a CCIRB (1992-2002); membru al Colegiului de conducere al CCIB şi membru onorific al CCIR. In aceste funcţii, Dr. Ing. Mario Duma a fost activ angajat in evoluţia CCIRB, în efortul a o face relevantă şi reprezentativă pentru membri şi de a îi extinde impactul pozitiv asupra economiei.

In paralel cu activitatea profesională imediată, Mario Duma a fost întotdeauna preocupat de aspectele macroeconomice, sociologice, ale ingineriei în general şi ale cercetării in particular. O atenţie specială a dat politicilor economice şi industriale şi impactului legislaţiei economice asupra mediului de afaceri. A publicat peste 150 de lucrări cu caracter economico-social. In 2004, multe din aceste articole au fost publicat in culegerea „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor” (coeditare SCIENTCONSULT şi AGIR). O sinteză a preocupărilor de peste 4 decenii, cartea analizează, sub multiple aspecte, impactul sistemului economico-financiar, legislativ, politic, asupra progresului tehnic şi economic în economia naţională, competitivităţii produselor şi serviciilor, intereselor întreprinderilor şi persoanelor, discernământului factorului uman şi, reciproc, impactul (necesar) al ştiinţei şi tehnologiei, inclusiv al ştiinţelor umaniste şi sociale, asupra prezentului şi viitorului României, în contextul proceselor de globalizare şi de integrare europeană.Lucrarea poate fi acum consultata pe acest sit.

Dr. Inginer Mario Duma s-a stins din viaţă pe 18 decembrie 2007.

 

Ultima actualizare: 27 decembrie 2014

 

email: contact (arond) marioduma.ro  /  ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca