Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

38 Către ce tindem (1990)

 

Azi, 23.10.1990

 

Privite într-un ansamblu indisolubil, printre problemele mari ale zilei trebuie să notăm:

- oprirea declinului economic, relansarea activităţilor productive şi comerciale pentru a ajunge la o creştere a gradului de acoperire cu mărfuri alimentare şi industriale a pieţei interne şi la echilibrarea balanţei de plăţi externe, pentru a putea tinde spre o îmbunătăţire treptată a condiţiilor de trai, de alimentaţie, de sănătate, de acces la cultură pentru cetăţenii ţării;

- crearea unui climat de linişte şi ordine socială, de responsabilitate şi disciplină civică, de solidaritate umană şi participare bazată pe motivaţie şi interes, la efortul naţional de redresare şi dezvoltare (dar şi la anumite sacrificii temporare pe care această redresare nu le va putea evita, din păcate);

- stăvilirea fenomenului infracţional, sub toate aspectele sale, asigurarea liniştii şi a securităţii persoanelor şi a bunurilor lor, apărarea avuţiei agenţilor economici şi a desfăşurării normale a proceselor din economie şi societate.

Oprirea declinului economic şi relansarea activităţilor productive şi comerciale sunt indisolubil legate, la rândul lor, de mai mulţi factori. Este necesar cadrul juridic, instituţional şi operaţional prin care să realizăm punerea în mişcare şi valorificarea inteligenţei, calificării, iniţiativei şi muncii proprii, la toate nivelurile. În particular, noul sistem de preţuri are menirea de a conferi viabilitate proceselor din economie, de a stimula eficientizarea (chiar dacă va antrena şi fenomene negative, tot mai greu evitabile). Mai departe, pe această bază, precum şi în condiţiile asigurării climatului de democraţie, linişte şi ordine socială - atragerea largă a capitalului străin, în modalităţi avantajoase atât pentru investitorii străini, cât şi pentru noi; avem nevoie de acces, deopotrivă la sursele de finanţare şi la tehnologiile şi relaţiile comerciale pe care participarea străină ni le poate oferi. Această participare trebuie să poată fi realizată sub toate formele - prin diferitele modalităţi de privatizare, prin proiecte în comun şi societăţi mixte, prin credite.

O problemă cheie, vitală atât pentru momentul imediat, cât şi pentru perspectivă, o constituie cea a structurilor economice şi, în particular şi în special, a structurilor industriale. După cum se ştie, cu munca, sudoarea şi privaţiunile întregului popor au fost realizate structuri industriale neraţionale. Pe de o parte, avem numeroşi coloşi metalurgici, chimici şi petrochimici ş.a., a căror funcţionare ridică mari probleme legate de asigurarea din import a resurselor energetice şi de materii prime necesare; o serie de instalaţii tehnologice învechite ne conduc la consumuri specifice mari, ne obligă să limităm fabricaţia la produse brute, de calitate scăzută, la care obţinem o eficienţa economică scăzută. Pe de altă parte, avem numeroase mari combinate de utilaj greu, de utilaj tehnologic, de construcţii de maşini în general, pentru care fie nu există decât parţial încărcare cu comenzi, fie nu avem sau nu avem încă soluţii moderne, competitive sub aspect funcţional, constructiv şi tehnologic, ale utilajelor care să fie fabricate în aceste întreprinderi. A fost şi va fi în continuare nevoie să fie oprite, temporar sau definitiv, anumite procese tehnologice poluante - se cunosc situaţiile la Suceava, Copşa Mică şi altele. S-ar mai cuveni, de altfel, să fie aplicate restricţii în funcţionarea instalaţiilor mari consumatoare de apă, cel puţin ca urmare a secetei prelungite.

Oprirea sau încărcarea numai parţială a tuturor acestor categorii de capacităţi de producţie ridică marea problemă a ocupării personalului respectiv, după caz, fie temporar, fie definitiv - prin reprofilare, recalificare, reorientare. Intervine, totodată, o limitare în volumul activităţii economice. Dar, trebuie să poată fi dezvoltate puternic, pe lângă agricultură şi sfera serviciilor, şi o serie de sectoare rămase în urmă, unde cerinţele pieţei nu sunt acoperite - industriile uşoară, alimentară, extractivă, anumite materiale şi elemente pentru construcţii, bunuri de consum de folosinţă îndelungată de profil tehnic ş.a. - să poată fi cât mai curând ridicate la niveluri de competitivitate o serie de alte produse exportabile, cu care să putem echilibra balanţa valutară.

Rezultă că nu ne este indiferent ce şi cât producem, ce instalaţii pornim să le modernizăm sau nu, chiar şi pentru ce suntem dispuşi sau nu să primim investiţii de capital străin. Avem nevoie de criterii şi de instrumente juridice şi financiare care să ne înscrie în  mod credibil pe o traiectorie de redresare economică, dar, în acelaşi timp, să marcăm un început de restructurare în direcţia dezvoltării proceselor care să ne asigure produsele deficitare pe piaţa internă, produsele exportabile în mod eficient, încărcarea capacităţilor de producţie nepoluante existente, reprofilarea sau lichidarea unor capacităţi care nu răspund acestor criterii.

Altă cale nu avem.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca