Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

26 Ce preocupă pe intelectuali (1990)

 

Azi, 9.05.1990

 

Valorificarea largă a competenţei şi a iniţiativei intelectualilor. Să nu se mai simtă propunători de ale căror idei şi păreri nu este nevoie, propunători ale căror idei şi păreri deranjează, ci specialişti  la care se apelează, care sunt necesari, fără de care nu se poate.

Demnitatea socială a intelectualului, ca parte integrantă a demnităţii omului în România şi a României în Europa şi în lume.

Condiţii pentru o contribuţie activă, dinamică, elevată, utilă, pragmatică, eficientă a intelectualităţii la dezvoltarea personalităţii umane, la creşterea calităţii vieţii, la normalizarea vieţii sociale, la redresarea economică şi tehnologică, la o cultură liberă elevată, la asanarea şi revigorarea naturii şi la o politică ecologică înţeleaptă.

O democraţie efectivă şi reală în viaţa politică, în ştiinţă, în cultură, în economie, în administraţia de stat.

Etică profesională.

Calitate şi profesionalitate. Creativitate şi eliberarea de dogme. Responsabilitate în influenţarea opiniei publice.

Relaţii fireşti între ştiinţă, cultură, practica socială. Contacte şi cooperări reale între cercetare, învăţământ, proiectare, producţie; contacte şi cooperări interdisciplinare, interprofesionale şi interramuri. Unitate între intelectualii din sferele ştiinţei, culturii şi artei, întreprinderilor şi instituţiilor, puterilor de stat, liberilor profesionişti; dialog între lumea managerilor şi a executanţilor, între nivelurile macro şi micro. Unitate şi echilibru între intelectualii de profil tehnico-economic, tehnico-ştiinţific, umanist, cultural-artistic.

Punţi şi înţelegere reciprocă între intelectualitate, muncitorime, ţărănime. Între generaţiile de intelectuali aparţinând diferitelor naţionalităţi şi culturi naţionale din România. Între intelectualii având diferite convingeri şi afinităţi politice. Punţi şi contacte între intelectualitatea română şi cea europeană şi mondială.

Informare largă, adevăr, condiţii pentru documentare.

Modernizarea muncii intelectuale (prin informatizare).

Reciclarea în masă, recalificarea, adaptarea la noile condiţii ale democraţiei, iniţiativei, libertăţii, economiei de piaţă. În care să existe încredere, care să fie reală.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca