Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

25 Cuvinte şi atitudini dum-dum (ianuarie 1990)

 

Adevărul, 30.1.1990

Apărut sub titlul: Nu gloanţe din cuvinte, ci idei şi fapte pentru reconstrucţie!

 

Scriu sâmbătă, 27 ianuarie 1990 seara, grăbit să închei aceste gânduri astăzi. Nu vreau să fiu sub influenţa a ceea ce se va spune şi se va întâmpla mâine, duminică, la mitingurile anunţate[1]*, a ceea ce va umple paginile ziarelor despre aceste mitinguri de luni încolo.

Iertaţi-mă, stimaţi cititori, stimaţi redactori de talent ai presei libere; iertaţi-mă, unii dintre colegii şi prietenii mei pe care vă frământă atât de mult valurile politice ale ultimelor zile; iertaţi-mă, veneraţi oameni de cultură care polemizaţi cu trecutul în paginile ziarelor şi ale voluminoaselor reviste; iertaţi-mă cu toţii. Dar în sufletul meu sunt mai îngrijorat decât dumneavoastră toţi, luaţi la un loc.

Încep prin a declara că înţeleg, consider firească şi sunt părtaş la enorma ură populară şi exprimare a urii pe care şi-au atras-o partidele comuniste, pe care istoria nu le-a cunoscut altfel decât sub forma terorii inumane şi antiumane, a genocidului, a obscurantismului şi a falsului dus la extrem, a făţărniciei şi a sfidării insolente, a degenerării şi a injustiţiei sociale, a ineficienţei economice absurde, a catastrofelor ecologice.

Trebuie să respectăm, să fie satisfăcută foamea pentru democraţie, dorinţa de garanţii pentru democraţie. Să nu existe siluire, să nu existe pumn în gură, explicit sau voalat. Nici de sus în jos, nici de jos în sus, nici pe orizontală. Este o coardă sensibilă a unui popor oprimat şi înjosit timp de cinci dictaturi, care au urmat unor etape de democraţie care l-au menţinut mereu actual pe Caragiale (chiar dacă unii preferă acum să le idolatrizeze). Suntem hipersensibili la orice nuanţă de fals, de dezinformare, de neinformare, de formalism, de neconsultare, de ocolire a problemelor, de maşinaţie de culise - din partea oricui. Cu atât mai mult - de aroganţă, de intimidare, de smulgere a unui accept forţat. Este  un teren pe care trebuie păşit ca printre bibelouri de porţelan fin, unde orice eroare, orice neglijenţă este penalizată grav şi, poate, ireversibil. Suntem destul de conştienţi de acest lucru? Cu toţii?

Doar unii sunt conştienţi. Chiar prea conştienţi, chiar dacă - unilateral. Se fac procese de intenţii şi apoi se judecă victima după intenţiile imaginate de acuzator. Este, după părerea mea cazul problemei participării la alegeri a Frontului Salvării Naţionale, problemă pe care Consiliul Frontului cred că nu a pregătit-o cum trebuie şi a lansat-o, cred, cu o oarecare uşurinţă, şi în fond, şi ca procedură, dar în vederea căreia unele partide politice au pregătit subtil şi minuţios terenul pentru câştig de capital politic la momentul oportun, moment care era de aşteptat că va veni.

Şi asistăm la schisma declanşată şi auzim gloanţele de cuvinte şi atitudini dum-dum pe care şi le aruncă susţinătorii şi adversarii participării Frontului Salvării Naţionale la alegeri (să nu se amăgească nimeni cu iluzia că tabăra adversă ar constitui o minoritate neglijabilă sau gata să capituleze). Dar gândesc că pericolul pentru pierderea libertăţilor vine nu din sfera politicului propriu-zis, spre care sunt focalizate acum toate privirile şi toate săgeţile. Să fim realişti. Nimeni nu mai poate să instituie o dictatură azi şi cel puţin în următorul deceniu, într-o societate cu alegeri libere, într-o societate în care se poate spune şi scrie orice, într-o societate deschisă, plasată într-o Europă democratică, în era comunicaţiilor globale şi a garanţiilor juridice.

Un mare pericol vine din sfera economicului. Pentru că adâncirea haosului economic faţă de ceea ce am moştenit de la dictatură, pe lângă gravitatea în sine, nu poate decât să împingă până la paroxism şi tensiunile sociale, politice, naţionale - toate câte pot fi.

Am sistat exportul de produse alimentare şi vrem să importăm alimente. Vrem să nu mai exportăm produse energointensive. Vrem să nu ne mai distrugem pădurile. Oricum, trebuie să importăm foarte multă energie. Trebuie să importăm medicamente, tehnologii şi utilaje avansate, licenţe, materiale speciale. Dar ce şi cât suntem în stare să exportăm nealimentar şi neenergointensiv, competitiv tehnic şi avantajos economic, în lumea concurenţială de azi, pentru a avea cu ce dolari să cumpărăm? Şi ajungem la faptul că salvarea noastră economică (şi socială, şi politică) atârnă şi de sfera tehnicii şi a calităţii. Pe care toată lumea pare să o fi uitat. Iar scadenţa este acum, în 1990; poate, cu îngăduinţă şi cu credite, în 1991-1992. Pentru că acum am dezechilibrat balanţa comercială externă nemaiexportând produse alimentare; acum, pentru a da energie populaţiei, limităm producţiile ramurilor energointensive; acum, în loc să dăm îngrăşăminte la export, le vom da agriculturii noastre. Ce punem în loc? Rafturile magazinelor alimentare sunt din nou aproape goale. Ce va face poporul dacă nu se vor umple repede şi stabil? Şi încotro ne împing toţi cei care ne ţin în vârtelniţa nesfârşitelor dezbateri, discuţii, controverse, mitinguri, revendicări, frământări, deziluzii reale sau imaginare? În loc să lucrăm, repede şi bine, acum, fără amânare! Daţi cu pietre în mine, dar de revendicări mai tot avem vreme, numai de nelucrat sau de lucrat prost - nu! Nu ne dăm seama unde ne duce semănatul de derută, descurajare, panică politică?

Climatul de muncă, organizare şi încredere în viitor este necesar poporului nostru ca aerul de respirat.

N. B. Am scris în numele meu personal, fără pretenţia de a reprezenta vreun grup social anume.

27.01 1990


 

[1]* Pentru duminică 28 ianuarie 1990 atât Frontul Salvării Naţionale, cât şi adversarii constituirii acestuia în partid politic, convocaseră mari mitinguri, pentru impunerea prin forţă a propriei politici; mitingurile erau convocate în locuri apropiate, fiind iminentă o ciocnire, cu probabile violenţe.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca