Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

42 În jurul “listei celor 17” (1997)

 

Mesagerul economic, 18-24.8.1997

 

Lansarea “listei celor 17” societăţi comerciale care urmează să intre în procesul de restructurare prin lichidare a făcut să curgă tone de cerneală; luări de poziţie, controverse şi ample dezbateri ad-hoc s-au consumat în faţa şi în spatele ecranelor televizoarelor. Oamenii au ieşit în stradă. Pentru prima oară după mineriade, au fost sparte geamuri în acţiuni de masă. Zeci de mii  (împreună cu familiile - spre o sută de mii) de destine umane se vor schimba. Sintagma: “Începe restructurarea!” a fost clamată în fel şi fel de chipuri.

……………………………………………………………

Câteva comentarii şi argumente, pe cât mai imparţiale cu putinţă, inspirate de unele dintre aspectele care au format obiectul celor mai aprinse controverse.

Era necesar un demers “de ruptură” în direcţia restructurării? Credem că da. Să nu uităm că, într-o serie de societăţi comerciale (şi regii autonome) care ar fi trebuit restructurate, au avut loc, anterior, mişcări de masă, greve “spontane” etc., cu care (anormal) s-a ajuns la guvern, iar guvernul (cel anterior şi cel actual) a tot cedat, acordând resurse şi promiţând continuitatea unor activităţi pentru care nu există acoperire; în unele cazuri - anunţând noi comenzi, finanţate, de fapt, de la buget.

Desigur, implicarea forţei şi autorităţii statului în asemenea operaţiuni pur economice localizate, cum sunt restructurarea, falimentul, lichidarea unor agenţi economici concreţi, este grevată de o serie de vicii intrinseci ale etatismului şi ale economiei conduse centralizat, ale deciziilor luate de undeva, de sus şi nu la faţa locului, începând cu pericolul de arbitrar şi de eroare, de omitere a unor aspecte ale vieţii economice reale – chiar dacă s-au efectuat analize economico-financiare multicriteriale. Cu atât mai puţin poate fi apreciată recurgerea la asemenea metode, eufemistic spus “directe”, de exercitare a rolului statului în economie, ca semnal al Reformei, al economiei de piaţă, şi încă din partea unei Puteri de centru-dreapta. Dar, aşa cum am arătat, probabil că era necesar un semnal de ruptură, în condiţiile în care, pe fondul ineficienţei unor agenţi economici cu capital majoritar de stat, nu au apărut semne vizibile ale schimbării.

Totodată, piedica principală în calea restructurării este, după cum se ştie,  de ordin social. Numai o acţiune dusă cu forţa statului putea oferi soluţii, cel puţin de moment şi cel puţin pentru salariaţii “celor 17”, la rezistenţa socială faţă de restructurare.

Este adevărat că, dacă rolul de semnal valabil pentru toţi agenţii economici va fi, să sperăm, receptat de către cei care “de data aceasta au scăpat”, încă nu este clar ce rămâne, din această acţiune cu rol de demarare şi de exemplu, sub aspectul protecţiei sociale. Adică, dacă pe viitor nu se vor mai face “liste” (deşi, în momentul în care se scriu aceste rânduri, mass-media tot anunţă că noi liste sunt în pregătire), dacă restructurarea, falimentarea, lichidarea vor surveni nu cu caracter de campanie şi lovitură de teatru, de iniţiativă guvernamentală, ci aşa cum este, poate, normal: zi de zi, prin acţiunea firească a sistemului financiar, în condiţiile combaterii evaziunii fiscale şi a blocajului financiar, nu este foarte clar, încă, dacă şi cine va mai depune la CEC sumele necesare plăţii celor 3-6-12 salarii medii pe ramură, şomerilor disponibilizaţi în viitoarele cazuri. Este o problemă care aşteaptă precizări oficiale.

S-au mai discutat influenţele lichidării “celor 17”, propagate pe fluxul comercial şi tehnologic, în aval şi în amonte. Sunt lucruri diferite, avalul şi amontele.

Cât priveşte avalul, a fost susţinut, de mai multe ori, argumentul că societăţile supuse lichidării constituie furnizori unici pe economie pentru anumite produse şi, deci, lichidarea lor va conduce la nevoia de a se procura  produsele respective din import, la accentuarea dezechilibrului balanţei comerciale. Credem că problema se pune nu dacă erau sau nu furnizori unici pe economie, pentru produse care se pot procura şi din import, ci dacă raportul preţ / performanţă făcea ca produsele realizate să fie competitive. Se ştie că poziţia de monopol a favorizat (şi favorizează) calitatea scăzută şi preţurile ridicate. Dacă produsele respective erau competitive, dacă din import ne va costa mai scump la aceeaşi calitate, dacă exportul era avantajos, atunci, într-adevăr, credem că problema necesită reconsiderare. Sperăm că astfel de analize s-au efectual înainte de adoptarea deciziei includerii în “listă”. Oricum, problema se pune şi sub aspect cantitativ: pentru produse ocazionale şi de valoare totală nesemnificativă este una, pentru produse de masă (care implică, de altfel, şi obligativitatea asigurării pieselor de schimb pe termen de câţiva ani, conform reglementărilor în vigoare), este alta.

Dar dacă produsele nu erau competitive, atunci, după trecerea unei perioade de adaptare, foştii clienţi ai celor în cauză fie îşi vor procura din import produse mai bune sau / şi mai ieftine, şi vor fi în câştig, fie, după un timp, se va găsi, pe piaţa românească, un alt furnizor care să umple golul creat, la parametri de calitate şi preţ convenabili. Până atunci, însă, în perioada de adaptare, ne putem aştepta la unele dificultăţi, la nivelul actualilor clienţi.

În amonte, se va propaga cu repeziciune, în mod cert, o “undă de viitură”: furnizorii actuali ai celor lichidaţi se vor vedea cu comenzi sistate, ceea ce, până la găsirea unor noi clienţi (dacă se vor găsi), va mări în mod substanţial numărul salariaţilor afectaţi, în alte societăţi comerciale, de măsura luată acum, fără ca aceşti alţi salariaţi să poată beneficia de măsurile de protecţie socială stabilite.

Aspectele exemplificate în aceste rânduri necesită, în întreaga legislaţie şi metodologie economico-financiară, comercială şi managerială, crearea condiţiilor pentru ca restructurarea să constituie nu obiect de decizii localizate, de la guvern sau FPS (chiar dacă decizii finale de aprobare pot / trebuie să fie  menţinute la aceste niveluri), ci fenomen şi act spontan, natural, iniţiat, decis şi realizat la nivelul societăţilor comerciale, sub acţiunea instrumentelor economico-financiare curente, precum şi a prerogativelor curente şi explicite de la diferite niveluri (AGA, CA, manageri), în consultare şi coordonare cu organismele locale, cel puţin acolo unde impactul social este semnificativ la nivel local. Analizarea, găsirea, elaborarea soluţiilor cu caracter de generalitate necesare în acest scop (de exemplu metodologie de analiză financiară multicriterială, valori normative pentru indici ce răspund la criterii de sinteză, factori de influenţă specifici ce pot fi luaţi în considerare, responsabilităţi etc.) şi aplicarea lor susţinută constituie, credem, o prioritate a momentului şi a continuării Reformei. Ieşirea societăţilor comerciale şi a regiilor  autonome  cu pierderi din situaţia actuală de dificultate şi intrarea într-un regim profitabil onest trebuie să fie grija şi răspunderea lor - a fiecăreia în parte, pe baza unor “reguli ale jocului” clare.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca