Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

33 Lucrul bine făcut (1990)

 

Azi, 11.8.1990

 

Dacă ar fi de exprimat în cât mai puţine cuvinte ce se aşteaptă de la modul de înfăptuire a tranziţiei spre economia de piaţă, sau, cum i se mai spune acum, a reformei economice, cu greu s-ar putea spune mai puţine cuvinte decât: operaţionalitate (pragmatism), profesionalism, democratism, realism.

OPERAŢIONALITATE (sau pragmatism), pentru că măsurile care se iau trebuie să acţioneze, să fie utile, să dea  rezultate practice, concrete, palpabile. Este adevărat că nimeni nu trebuie să aştepte să vină guvernul să-i rezolve problemele, dar, spre deosebire de trecut şi, într-o măsură încă supărătoare, de prezent, întreprinderile trebuie să aibă libertatea de acţiune, interesul şi resursele necesare pentru a produce şi a vinde bine, mult şi eficient. Până atunci, suntem între sistemul planificării dictatoriale, care nu mai există (dar îşi mai menţine o serie de cătuşe birocratice), şi cel al economiei de piaţă, care nu există şi nu stimulează încă, adică suntem în absenţa oricărui sistem de reglare a economiei, ceea ce se vede din plin.

Din ianuarie tot spun şi scriu, spun şi scriu mulţi, că trebuie făcut ceva (şi ce trebuie făcut) pentru a efectua tranziţia, pentru că asta ne doare acum. De faptul că în anul 2010 vom avea economie de piaţă (şi încă la discreţie - japoneză, suedeză, austriacă sau în ce mediu vom dori) nu se îndoieşte nimeni, dar problema este ce facem acum, cum facem să se redreseze şi să funcţioneze în condiţii de piaţă şi de penurie întreprinderile încă proprietate de stat (adică, mai exact, ce este de făcut pentru ca întreprinderile să poată să vrea să funcţioneze, ele însele, singure), pe bază de prerogative şi de interese colective şi individuale şi nu pe bază de apeluri şi dojeni mobilizatoare, combinate cu indicatori şi programe care nu mai sunt altceva decât sfaturi pioase.

PROFESIONALISM, pentru că tocmai prin ineditul şi caracterul critic al situaţiei economice şi prin impactul social al soluţiilor, cu tot pragmatismul concret pe care îl dorim, nu avem dreptul la improvizaţii şi totul trebuie să fie analizat, cântărit  cu maximul de seriozitate şi răspundere. Reglementările privind libera iniţiativă, aşa cum au fost făcute şi cum acţionează, au creat o veritabilă destabilizare a pieţei; au poluat grav economia şi societatea noastră, cu consecinţe nu numai imediate, ci şi pe termen lung, cam aşa cum a poluat situaţia noastră demografică faimosul decret din 1966. Nu este un secret că, totodată, au stârnit o aversiune populară împotriva ideii de privatizare, cum n-ar fi reuşit o armată de  propagandişti ai colectivismului conservator. De vină nu este, desigur, ideea liberei iniţiative, ci - să nu se supere nimeni, o spun faptele, viaţa: profesionalismul cu care a fost elaborată reglementarea respectivă.

Am mai spus-o, am mai scris-o şi voi continua să o fac: ceea ce a lipsit şi tot mai lipseşte reformei noastre este profesionalismul sistemic, sistemicitatea. Fiecare minister, fiecare departament, fiecare factor responsabil, fiecare specialist îşi elaborează, cu cea mai mare bunăvoinţă, reglementările aferente feliuţei lui conform criteriilor lui, dar de corelarea şi de sincronizarea inter-felii nu s-a ocupat şi nu se ocupă încă nimeni (sau nu se ocupă cu profesionalismul necesar). Pachet de legi nu prea înseamnă combaterea speculei, convenţii internaţionale de telecomunicaţii, împreună cu interzicerea înstrăinării pământului. Pachet, înseamnă, după ceea ce ştiu toţi cei de la noi sau de oriunde, care au treabă cu reforma economică: întreprinderea (agentul economic), codul comercial, asigurarea cu resurse, comerţul interior, comerţul exterior, preţurile, impozitele, băncile, bursele, cursul valutar, tariful vamal, salarizarea, privatizarea, protecţia socială, protecţia resurselor naturale şi a mediului, statistica - toate corelate şi cu intrarea în funcţiune sincronă, aşa cum nici şase luni şi nici o singură zi nu se poate circula cu 70% pe dreapta străzilor şi 30% pe stânga lor. Iar a afirma că între economia (sau antieconomia) actuală şi economia de piaţă nu există decât un singur pas, înseamnă a ne condamna la eşec prin dezorganizarea economică generală, ca urmare a faptului că economia constituie un sistem, care are echilibrul autoreglării sale interne (există şi un termen de specialitate: homeostaza); el nu poate fi schimbat decât cu continuitate, respectiv într-o succesiune de paşi care să deplaseze în mod coerent şi corelat ansamblul parametrilor şi al mecanismelor care îi reglează comportamentul.

DEMOCRATISM, pentru că reforma economică nu este problema unor specialişti care şuşotesc în cabinete, şi nici măcar numai a unui parlament care dezbate fără ca poporul să afle ce probleme s-au ridicat, ce variante au fost în cumpănă, ce şi de ce s-a votat (şi cine cum a votat), decât printr-o publicaţie specială de circulaţie restrânsă. Ceea ce se întâmplă cu reforma economică (şi cu implicaţiile ei sociale) afectează interesele şi sentimentele imediate ale fiecărui cetăţean al ţării şi interese pe 10-20 de ani, poate - mai mult, ale generaţiei actuale şi ale celei viitoare. Dar cred că marea majoritate a naţiunii urmăreşte nu numai implicaţiile sociale brute, directe, ci ansamblul problemelor legate de însănătoşirea economiei şi societăţii româneşti.

Democratism, pentru că actuala putere este emanaţia voinţei electoratului, care aşteaptă împlinirea motivaţiei şi speranţei pe care a investit-o conform literei şi spiritului Platformei-program a formaţiei majoritare - desigur, venind în întâmpinare, într-o politică de consens naţional, pe cât posibil, la tot ceea ce poate fii preluat în mod constructiv şi convenit pe baza poziţiilor programelor şi contribuţiilor altor formaţiuni politice. Pentru că Frontul Salvării Naţionale îşi va dovedi adevărata viabilitate, faţă de problemele de azi ale ţării, la alegerile de după reforma economică, atunci când întregul popor va exprima măsura validării activităţii desfăşurate de puterea pe care a emanat-o, iar rezultatele palpabile ale reformei economice vor cântări greu - poate, cel mai greu - în aprecierea care va fi făcută. În funcţie de această judecată se vor deschide sau se vor închide multe căi viitoare.

Democratism, pentru că diferitele aspecte ale problematicii formează obiectul analizei şi dezbaterii unor cercuri largi de specialişti, care au opinii, ideii, iniţiative;  există o mare diversitate de puncte de vedere, de argumente, de variante împrăştiate în paginile presei, ale unor publicaţii de specialitate, ale unor documentaţii interne din institute şi instituţii şi nimeni, după câte cunosc, nu a făcut până acum o sinteză a  acestei diversităţi, o analiză comparativă, aprofundată: predomină încă metoda adoptării (şi prezentării ca unică posibilă, ca unică existentă) a variantei celui ce are putere de decizie la fiecare nivel. Ba chiar, după cum s-a văzut public de curând, mai constituie argumente şi etichetările persoanelor care aduc contraargumente sau pur şi simplu ridică probleme. Iar dacă un academician, în numele unei largi asociaţii profesionale direct implicate, declară că asociaţia nu a fost consultată la un proiect de lege de maximă importanţă, înseamnă că mai avem de învăţat şi de progresat în ale democraţiei.

REALISM, pentru că trebuie foarte bine cunoscute realităţile concrete ale României. Reforma economică nu se face prin corespondenţă, oricât de iluştri ar fi autorii acolo unde sunt ei, oricât de cunoscători ar fi ai situaţiilor din alte părţi sau ale României interbelice. Desigur, experienţele altor ţări şi teoriile economice consacrate sunt valoroase şi pentru noi, dar, pe lângă stadiul ideal şi final, esenţial este cum ieşim din situaţia economică de necrezut în care ne aflăm acum, ceea ce se cere să fie foarte bine cunoscut, înţeles, analizat, soluţionat.

Există varianta (concepţia) că o economie de piaţă completă şi perfectă (există pe undeva aşa ceva?) va rezolva de la sine, cândva, toate durerile actuale ale economiei şi societăţii noastre. Este o teză care cu greu poate fi combătută. Dar nu avem dreptul să ignorăm, să ocolim dreptul la existenţă al tezei că tranziţia la economia de piaţă şi redresarea economică sunt laturi indisolubile ale unui proces unic, şi chiar că în cadrul acestui proces unic, este nevoie, cu cea mai mare stringenţă şi cu prioritate, de crearea unor instrumente economice (de stimulare, de cointeresare, de piaţă: nu sau nu în principal administrative), specifice perioadei de tranziţie, orientate cu precădere spre urgentarea intrării într-o traiectorie de redresare economică şi apoi de consolidare a acestei redresări. Fără a impieta asupra privatizării şi altor aspecte ale economiei de piaţă, care vor veni din urmă - cât mai repede şi ele - pe măsură ce li se vor crea condiţiile, oprirea declinului şi relansarea economiei României nu pot aştepta nimic altceva.

De fapt, toate cuvintele enumerate în aceste rânduri se leagă; a fost doar vorba despre sistemicitate. Este nevoie şi de pragmatismul definit prin urmărirea scopurilor practice, de profesionalismul aprofundării mecanismelor de evoluţie a proceselor de tranziţie (fără nici un „merge şi aşa”), de democratismul acceptării variantelor (inclusiv a variantei că ceea ce se preconizează va putea conduce şi la anumite dificultăţi) şi al receptivităţii la semnale, critici, sugestii; de realismul cunoaşterii adevărurilor economiei noastre în toată profunzimea şi cruditatea lor.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca