Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

44 Mai este necesară o industrie autohtonă? Este oportună o industrie autohtonă? (1998)

 

            Curentul, 3.6.1998

 

Întrebările din titlul acestor rânduri nu sunt banale, nu au răspunsuri evidente, deoarece, în perioada post-1989, fie ca adversitate faţă de industrializarea forţată, distorsionată structural şi funcţional, cu importante zone şi probleme generale de ineficienţă, din anii de până în 1989, fie ca expresie a unor tendinţe doctrinare împinse la limită, au fost afirmate, într-o formă sau alta, chiar de la niveluri ale Puterii din diferite perioade, teze de genul:

 – industria românească este un morman de fiare vechi;

– România poate prospera numai cu turismul şi agricultura, eventual – şi cu serviciile;

– singura şansă industrială şi prioritate economică a României este informatica.

Nu de mult, în spatele ecranelor de TV, un grup de distinşi intelectuali postula, la unison, fără să clipească din ochi, că destinul şi salvarea României constă în agricultură şi servicii (şi, concesiv, – şi industria mobilei).

De aceea, iniţiativa ziarului “Curentul” de a readuce în atenţie problemele industriei, ale marii industrii, este nu numai curajoasă, ci şi benefică şi necesară.

Argumente în baza cărora România are nevoie de o bună şi temeinică industrie, şi încă de o industrie diversificată, sunt mai multe:

1. Chiar ţări cu agricultură, servicii şi turism foarte dezvoltate (Olanda, Elveţia, Danemarca, de exemplu) nu fac abstracţie de industrie şi reprezintă vârfuri ale industriei mondiale într-o serie de domenii (electronică, mecanică fină, industrie farmaceutică etc.).

Ponderea industriei în crearea PIB al acestor ţări se menţine la cote importante (în 1994, industrie exclusiv construcţii, 30,5% din PIB în Austria, 31,4 în Belgia - 1992 inclusiv construcţii, 34,8% în Republica Cehă, 19,3% în Danemarca, 21,9% în Franţa, 34,0% în Germania (numai fosta RFG), 26,3%  în Elveţia - 1992, fără industria extractivă, 27,3% în Grecia - 1992, valoarea adăugată brută, inclusiv construcţii, 26,5% în Italia, 22,3% în Olanda, 32,2% în Polonia, 29,8% în Singapore - 1992, 23,0 în Spania, 25,5% în Ungaria - valoarea adăugată brută, faţă de 34,6% în România - 1995, date provizorii)[1]. Şi nu trebuie uitat că republicile Cehă şi Slovacă s-au separat pornind, între altele, tocmai de la gradul insuficient de industrializare a Slovaciei în raport cu Cehia, iar în Italia, Nordul industrial se consideră tras înapoi de Sudul prea puţin industrializat. Puterea financiară a Japoniei sau a Coreei de Sud, lipsite de resurse naturale, s-a clădit prin industrie, chiar printr-o industrializare forţată (fie şi dacă, în aceste zile, se constată fenomene de criză financiară). Chiar şi Hong Kong-ul, prin excelenţă “paradis fiscal” şi, prin aceasta, centru comercial şi financiar, nu s-a lipsit de o puternică industrie proprie, inclusiv (sau chiar: în principal) în ramuri de vârf, ca electronica. Din rândurile republicilor fostei Iugoslavii, mica Slovenie şi-a câştigat binecunoscuta  poziţie favorizată pentru admiterea în structurile europene, între altele, prin industrie.   

2. Ca ţară a turismului, totuşi, România nu are nici piramidele Egiptului, nici polderele sau lalelele Olandei, nici  vestigiile antice ale Greciei şi Italiei, nici vestigiile medievale sau baroce ale Germaniei, Austriei, Franţei sau Sankt Petersburgului sau cele maure ale Spaniei, nici berea Germaniei sau a Austriei, nici Alpii Elveţiei sau Hymalaia Nepalului, nici miile de kilometri de plajă oferite de coasta sinuoasă şi insuliţele Greciei, Croaţiei sau Viet-Nam-ului sau exotismul Hawaii-ului, nici luxul Balearelor, Azorelor, Canarelor sau Bermudelor, iar amenajarea intensivă  a turismului montan şi rural în România,   reabilitarea litoralului românesc şi amenajarea turistică a Deltei sunt imperios necesare, dar pot dura şi pot fi condiţionate de mutaţii importante în conştiinţa publică românească. Chiar realizate, ele nu ţin loc de industrie.

3. Poziţia comercială a României, gâtuită de Bosfor, oricât de favorabilă ar fi, nu este cea a Amsterdamului Mării Nordului, a Malayesiei strâmtorii Malacca, a Atenei centrului Mediteranei sau a Gibraltarului de la ieşirea acesteia; drumul est-vest al Europei trece nu numai prin România, ci şi prin Ucraina – Polonia, sau prin Bulgaria – Serbia – Croaţia ­– Ungaria / Austria. Pentru mărfurile brute de mare tonaj, sunt meritorii eforturile Puterii de a valorifica drumul Caspica - Europa prin Canalul Dunărea – Marea Neagră. Pentru mărfurile industriale înalt prelucrate, noua eră a comerţului electronic, în care oricine va comanda orice de oriunde, prin INTERNET,  face caducă însăşi noţiunea de poziţie geostrategică, cel puţin în comerţ.

4. Agricultura României, cu restructurările profunde pe care le-a suferit, datorită grandomaniei din epoca economiei centraliste şi în sensul opus, datorită fărâmiţării anarhice, în perioada post-1989, nu (mai) este în măsură să ofere, ea singură, locuri de muncă şi, mai ales, hrană la 22 milioane de locuitori, iar reconstruirea agriculturii româneşti pe baze tehnologice şi structurale avansate va fi, de asemenea, un proces de foarte lungă durată, care încă nu dă semne de a începe; dimpotrivă, deocamdată mai continuă fărâmiţarea şi distrugerile. Realizarea unei agriculturi româneşti productive eficiente constituie o mare prioritate naţională, dar care nici ea nu se contrapune industriei. Oricum, mai curând (în timp) se poate valorifica industria de care (încă) mai dispunem, în timp ce re-restructurarea şi eficientizarea agriculturii, care justifică toate eforturile, va necesita mai mult timp. 

5. O economie a serviciilor şi a informaţiilor nu se clădeşte în orice condiţii, ci numai pe o bază a producţiei materiale, în completarea acesteia şi revoluţionând-o pe aceasta; ea nu ţine loc de producţie materială. O populaţie de 22 milioane guri trebuie hrănită; o populaţie cu 22 milioane de corpuri trebuie îmbrăcată şi încălţată şi trebuie să aibă acoperişuri deasupra capetelor; pentru aceasta, sau îşi produce acasă  principalele bunuri de consum şi de construcţie, sau are ce exporta suficient pentru a-şi cumpăra bunurile de consum şi de construcţie de care are nevoie. Populaţia nu se hrăneşte, nu se îmbracă, nu se încalţă şi nu se adăposteşte nici cu informaţie, nici, de exemplu, cu servicii bancare avansate sau cu telefonie mobilă, oricât de necesare şi utile ar fi acestea într-o economie modernă.

 

Faţă de cele arătate, ce ne rămâne în lumea şi în capacitatea concurenţială:

– pe care o pune drept condiţie formală primordială de admitere a României Uniunea Europeană,

– pentru care am acceptat orice aşteptând obţinerea Clauzei,

– pentru a penetra din nou pe pieţele asiatice,

– pentru a nu deveni lada de reziduuri comerciale şi piaţa pasivă de desfacere a CEFTA şi UE, a lumii?

Industria.

           

Ce rămâne pentru a echilibra balanţa comercială, pentru a avea pe ce valută importa ceea ce nu ajunge, pentru a opri presiunile de devalorizare a leului, pentru a moderniza economia?

Industria.

 

Nu toată industria moştenită. Nu toată industria actuală. Nu aceeaşi industrie cu cea actuală.

Pe de o parte, o industrie acoperind necesităţile cantitative largi (inclusiv sub aspect calitativ) ale ţării – alimentaţie, industrie uşoară, construcţii, infrastructuri, informatică.

Pe de altă parte, un număr selectiv de priorităţi tehnologice în domenii avansate, selectate:

– în baza unor strategii industriale (macroeconomice şi microeconomice),

– în baza unor iniţiative,

– în baza unor şanse, a unor reuşite, care să asigure exporturile de valoare adăugată ridicată necesare pentru avansarea României în ierarhia mondială, inclusiv sub aspectul nivelului de trai (şi, la nivelul microeconomic, nu trebuie neglijată nici una dintre componentele enumerate: strategii, iniţiative, şanse).

Desigur, există dilema (şi puncte de vedere controversate, opuse): o industrie diversificată numai în ramuri / subramuri accesibile tehnologic, sau o industrie diversificată şi în ramuri / subramuri de vârf sub aspect tehnologic?

Se impune, se pare, a doua variantă, în baza aserţiunii / premisei / ipotezei de lucru / axiomei că o cantonare de perspectivă numai în ramuri / subramuri astăzi accesibile tehnologic ar condamna industria României şi România însăşi la o perpetuă rămânere în urmă şi dependenţă economică. Dar strategiile industriale necesită o discuţie aparte.

 


 


 

[1] Sursa: Anuarul Statistic al României, 1996, 1995.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca