Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

28 Responsabilitatea socială a opţiunilor (1990)

 

Azi, 05.07.1990

 

………………………………………………………………………

 

Nu se mai pune problema dacă vom trece de la economia planificată centralizat la economia de piaţă, pentru că această trecere nu este nici vreo concesie făcută cuiva, nu este nici vreun capriciu al modei, ci este mersul normal al istoriei, este calea necesară, obligatorie pentru a ieşi din închistarea economică în care ne-a blocat centralismul birocratic...

Nu se mai pune problema când vom trece la economia de piaţă, pentru că este concludentă experienţa haosului la care au condus tărăgănările şi jumătăţile sau sferturile de măsuri de la unii dintre vecini, iar programul guvernamental, agreat de toate forţele politice ale ţării, a exprimat fermitatea cu care se intenţionează să se acţioneze, imediat şi fără echivoc, în direcţia descentralizării, a democraţiei economice, a economiei de piaţă.

Marea problemă care urmează este: cum va fi realizată trecerea la economia de piaţă; acel cum la care trebuie să dea răspuns programul operaţional de acţiune, anunţat spre a fi întocmit în decurs de o lună. Pentru că, în cadrul jaloanelor stabilite, în limitele plajei de soluţii cunoscute de specialişti şi, de altfel, ajunse în sfera de informare a opiniei publice, pe lângă o serie de detalii economice, juridice, procedurale, organizatorice, care îşi aşteaptă clarificarea (şi care pot conduce la reuşită sau la eşec, dar nu despre aceasta este vorba acum), mai există marea şi fundamentala problemă a implicaţiilor sociale ale procesului de tranziţie la economia de piaţă (a costurilor sociale, cum li se spune cu un termen pe care nu îl agreez, pentru că îmi pare că reduce la un parametru pur tehnic ceva ce poate afecta profund, sub diferite aspecte, nu numai mii şi milioane de fiinţe umane, ci şi posibil, întreaga evoluţie politică a acestei ţări).

Problema este cunoscută şi preocupă guvernul, factorii responsabili de resort, specialiştii. Umbre de îngrijorare trec şi asupra cercurilor largi ale populaţiei. Este vorba despre perspectiva inflaţiei şi a şomajului.

Scopul rândurilor de faţă nu este de a face o analiză a acestor două fenomene în sine, sau de a da garanţii că ele sunt evitabile şi nici că sunt, dimpotrivă, inevitabile.

În orice caz, cred, cu prea mare seninătate se vorbeşte despre indexare (creşterea salariilor şi a pensiilor în ritm - index - cu creşterea preţurilor), ca şi cum, cu indexare, nu ne mai doare inflaţia. Cu cât indexarea este mai fidelă, cu atât anihilează efectul de autoreglare economică a inflaţiei, şi, deci, cu atât se intensifică inflaţia însăşi.

Cred, cu prea puţină îngrijorare se vorbeşte despre ajutorul de şomaj: s-ar crede, cu ajutor de şomaj, şomajul - ca şi cum n-ar fi. Ajutorul de şomaj, dacă este substanţial, este un fel de a ne fura căciula - sunt plătiţi tot atâţia, dar  produc mai puţini; dacă nu este substanţial, afectează nivelul de trai.

Inflaţia şi şomajul sunt mecanisme fireşti de autoreglare a unei economii bolnave, aşa cum febra şi transpiraţia ajuta unui organism să lupte cu boala. Inflaţia echilibrează cererea cu oferta prin reducerea puterii de cumpărare; până la inflaţie şi la indexare, orice alte căi de a creşte oferta de mărfuri sau de a absorbi într-altfel masa băneasca excedentară sunt binevenite. Cu toate eforturile depuse în ultimele luni, să admitem că mai sunt încă de explorat şi alte posibilităţi. La rândul său şomajul autoreglează piaţa muncii, eliminând forţa de munca excedentară faţă de condiţiile de eficienţă şi - legat de inflaţie - limitând puterea de cumpărare a unei părţi a populaţiei. Deci, orice pas în direcţia creşterii eficienţei muncii constituie o prevenire sau o atenuare a şomajului.

De altfel, fiecare salariat  care mai lasă să treacă o zi, fără să fi realizat ceva util pe măsura salariului pe care îl primeşte, afectează câte puţin întreaga economie şi, de fapt, se înscrie singur cât mai în fruntea listei viitorilor şomeri care vor fi rejectaţi de colegi în momentul în care mecanismele de piaţă vor obliga întreprinderea să-şi pună în balanţă forţa de muncă de care dispune cu rezultatele productive obţinute. Fiecare salariat şi fiecare sindicat care revendică spor de salarii fără acoperire în spor de producţie vandabilă, realizată în mod eficient, ne împinge pe toţi în inflaţie; la fel - fiecare întrerupere a producţiei, generatoarele de costuri suplimentare, oricât de importante ar fi motivele care au condus la întreruperea producţiei.

Atât inflaţia, cât şi şomajul, fiind boli de sistem, izvorâte din dezechilibre de ansamblu ale economiei, nu pot fi prevenite, atenuate, limitate, decât prin efortul întregii economii şi societăţi şi prin acţiuni riguros coordonate la nivelul de ansamblu al economiei şi societăţii. În particular aceasta înseamnă că nu fiecare minister, sau departament, sau altă instituţie în parte poate rezolva separat problemele, dar, totodată, că nu fiecare poate adopta măsuri separate (nu-i nimic - va fi indexare; nu-i nimic - va fi ajutor de şomaj) fără o cooperare şi corelare interdepartamentală care să asigure minimalizarea influenţelor defavorabile, generatoare de inflaţie şi şomaj.

Aşadar, … în faţa României stă întrebarea: cu ce sacrificii sociale se va realiza trecerea la economia de piaţă? cât de abili şi de înţelepţi ne vom dovedi?

 

P.S. Aceste rânduri erau scrise când am aflat că, la Congresul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere, s-a discutat un protest contra moratoriului faţă de revendicări salariale. Moratoriul, care ar fi trebuit de mult să fie iniţiat de către sindicate însele, constituie o condiţie la limită în pragul prăpastiei inflaţiei, către care şirul de greve din ultimele luni ne-a împins cu tenacitate (desigur, mai sunt şi alţi factori de influenţă, dar şi acesta este unul important). Oare sindicatele noastre sunt libere de răspundere faţă de poporul român?[1]*

 

 

 


 

 


 

[1]* Problema este reluată, în fond, în articolele privind legislaţia muncii [48] şi, mai ales, [50].

 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca