Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

46 Rezultatele trebuie apreciate cu prudenţă (2000)

 

Adevărul economic, 10-16.05.2000

 

Într-o economie aflată în restructurare şi tranziţie, cum este economia României, dinamicile lunare realizate - şi chiar cele trimestriale - trebuie privite cu prudenţă, deoarece componenta aleatorie poate avea o pondere importantă. Se pune întrebarea dacă  modificărilor constatate faţă de trendul anterior li se pot atribui semnificaţii cu valoare extrapolativă, dacă s-au produs modificări favorabile stabile de mecanism sau de conjunctură, apte sa iniţieze un trend pozitiv în economie. Răspunsul ferm la aceasta întrebare îl vor da numai statisticile viitoare, pe perioade mai îndelungate de timp.

Cu această rezervă, rezultatele statistice pe trim. I şi luna martie 2000, privind mersul economiei, pot fi apreciate ca fiind  îmbucurătoare, reflectând fenomene in sine pozitive: reducerea deficitului balanţei comerciale şi creşterea volumului comerţului exterior, creşterea exportului mai mult decât a importului. Creşterea  exportului a fost semnificativă, atât în ansamblu, cât şi pe principalele relaţii; atât martie 2000 faţă de martie 1999, cât şi trim. I 2000 faţă de trim. I 1999.

De remarcat şi menţinerea producţiei industriale practic la nivelul anului precedent (şi nu căderea ei în continuare). Este îmbucurător că s-au consemnat creşteri importante de producţie la unele grupe de produse prelucrate.

Este regretabil că, în comunicatul Comisiei Naţionale pentru Statistică, valoarea stocurilor de produse finite din industrie, de 38,8% la 31.3.2000, este comparată cu cifra de 41,8% în luna februarie, lăsând impresia unei uşoare îmbunătăţiri, dar nu se face corecţia la numărul zilelor lucrătoare, corecţie după care s-ar fi constatat un rezultat de stagnare (sau de nesemnificativă înrăutăţire), nivelul în sine fiind  inadmisibil de mare şi punând sub semnul întrebării funcţionalitatea de piaţă a economiei.

Pentru a valida constatările pozitive menţionate, până la proba confirmării prin cifrele lunilor şi trimestrelor viitoare, rămâne să facem ipoteze privind factorii care le-au putut determina.

Îmbunătăţirea de climat de încredere economică, adusa de prezenţa şi prestaţia primului ministru, atât ca profesionalism economic, cât şi ca deschidere la dialog cu mediul economic şi societatea civilă, sunt benefice, dar este puţin probabil  ca aceşti factori să se fi putut deja reflecta în ameliorări ale unor cifre de indici şi dinamici din economie, deoarece modificările de politici economice dau rezultate după un timp, necesar pentru de acumulări si acomodări (fac excepţie numai unele mecanisme de maximă sensibilitate şi labilitate, cum  sunt cele bursiere - nu a fost cazul).

S-a mizat, ca principal motor al relansării economice, pe o infuzie sensibil mărită de capital străin; ea încă nu s-a produs, la dimensiuni semnificative (şi, oricum, nu s-ar fi putut materializa in producţie, export ec., într-un interval de timp atât de scurt). Din păcate, investiţia de capital social în valută, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (care nu reflectă întregul volum de capital pus în operă de către investitorii străini) a marcat un recul de 25% în trim. I 2000 faţă de trim. I 1999. De asemenea, luna martie 2000 s-a situat, ca volum de capital investit în dolari, sub nivelul lunii ianuarie (cu 16%), marcând, totuşi, un reviriment parţial faţă de luna februarie, care reprezentase o cădere dramatică (- 43%). 

Stimulentul fiscal  pentru export, recent reintrodus, nu putea afecta sensibil lucrurile, în mod structural, într-un termen atât de scurt, decât, cum s-a mai spus în presă, la nivelul unei eventuale deplasări benefice a plajei intre economia legală şi cea subterană şi nu pentru produse înalt prelucrate, care necesită durate pregătitoare mari, pentru obţinerea de comenzi şi pentru realizări. Totodată, stimulentul acţionează numai la nivelul exportatorului direct, final, în timp ce consolidarea unui export de înaltă tehnologie şi prelucrare necesită cointeresarea şi a orizontalei, a furnizorilor de materiale şi subansamble de înaltă calitate si performante. Doresc să mai remarc un lucru: Sau echilibrarea parţială a balanţei comerciale este sănătoasă şi stabilă - dar atunci ar fi trebuit să oprească sau să încetinească devalorizarea leului, înrăutăţirea cursului de schimb (si BNR ar fi trebuit sa-si modeleze acţiunea de consolidare a rezervelor valutare in consecinţă). Sau principalul motor stimulativ eficace in perioada recentă a fost căderea in continuare, spontană, a cursului de schimb, asociată cu modificări conjuncturale favorabile ale unor preţuri pe piaţa internaţională - factori cu acţiune in special la nivelul produselor de masă şi relativ slab prelucrate, între altele - de încurajare a atât de contestatului export de materii prime şi refolosibile.

Pentru o ameliorare sigură şi stabilă a situaţiei economice în direcţia creşterii economice, este necesar un ansamblu de măsuri cu caracter endogen, consacrate explicit ameliorării funcţionalităţii microeconomiei. Ele au fost sistematic susţinute si solicitate de către organizaţiile reprezentative ale comunităţii economice, ale societăţii civile, pe parcursul ultimilor ani, şi tot atât de sistematic ignorate, respinse, deturnate de câtre mediile guvernamentale în toţi aceşti ani. Acţiunea de elaborare a prognozei de dezvoltare economică a României pe termen mediu a constituit un bun prilej de readucere a acestor măsuri necesare în centrul atenţiei.[1]* De faptul dacă se va reuşi, în sfârşit, să se materializeze solicitările şi propunerile de ameliorare a funcţionalităţii microeconomiei, va depinde dacă semnalele pozitive, relevate de statistica economică a trimestrului I al anului 2000, se vor confirma sau nu.

 


 

 

 


 

[1]* De consemnat faptul că cifra 2007 pentru anul integrării europene a României, devenită hotărâre la cele mai înalte niveluri naţionale şi europene, a fost, se pare, avansată şi, în orice caz, statuată, cu prilejul elaborării prognozei, în cadrul dezbaterilor specialiştilor români, spre meritul acestora.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca