Ghid: Prefixe si sufixe

 Ghid de bună practică:  texte profesionale

"Scrieri rebele":
 Cercetarea, industria si economia Romaniei
(1965 - 2004)


Cercetari si studii

Despre Mario Duma

 

 

   

„Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor.

Diagnoze, politici, solutii, noi abordări.

1965 - 2004"

Autor: Dr. Ing. Mario Duma

Bucureşti, coeditare SCIENTCONSULT şi AGIR, 2004, 428 pagini format 170 x 240 mm

Cartea poate fi comandată de pe situl web AGIR.

Va oferim si optiuni pentru a accesa gratuit continutul integral al cărtii. De notat insa ca desi gratuit, continutul cartii este protejat, in intregime (drepturi de autor, copyright: ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate)

Format PDF, poate fi accesat la acest link

Pagini web pe acest sit. Click aici pentru Cuprins si acces la articole


Textul introductiv care urmeaza a fost pregatit de Mario Duma, in 2004.

Cartea este adresată:

celor care pregătesc viitorul României,

     celor care îi gestionează prezentul,

          celor preocupaţi de învăţămintele trecutului,

 fie ei ingineri, economişti, sociologi, fizicieni, chimişti etc.; din cercetare, industrie, alte ramuri; profesori sau studenţi; specialişti din aparatul de stat cu atribuţii în tehnologie, economie, finanţe, resurse umane; din instituţii, ONG-uri; manageri sau specialişti „de execuţie”; bancheri, politicieni, jurnalişti, PR…

         Legislatorii şi juriştii vor găsi o cazuistică variată cu privire la impactul, uneori – major, al unor „detalii” şi nuanţe din actele normative, asupra activităţilor din economie. 

          În unele dintre materiale, istoricii vor găsi posibile răspunsuri (parţiale) inedite la întrebări de genul: „Cum a fost cu putinţă?

        Cei din interiorul cercetării şi al industriei vor găsi un dialog cu propriile nelinişti, căutări şi iniţiative. Cei din alte ramuri şi activităţi vor afla realităţi dintr-o lume cunoscută mai mult după clişee şi prejudecăţi.

 

Cartea analizează, sub multiple aspecte, impactul sistemului economico-financiar, legislativ, politic, asupra progresului tehnic şi economic în economia naţională, competitivităţii produselor şi serviciilor, intereselor întreprinderilor şi persoanelor, discernământului factorului uman şi – reciproc --  impactul (necesar) al ştiinţei şi tehnologiei, inclusiv al ştiinţelor umaniste şi sociale, asupra prezentului şi viitorului României, în contextul proceselor de globalizare şi de integrare europeană.

Cartea poate prezenta interes pentru cercuri largi de economişti, jurişti, ingineri, sociologi, politologi, specialişti în management, mass-media, pentru factori de decizie şi de execuţie din institute, instituţii, întreprinderi, ministere, parlament, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale; în general -- pentru cercuri largi de intelectuali preocupaţi de problemele majore ale tehnologiei şi ale economiei din România.

De menţionat şi utilitatea specială a cărţii pentru cadre didactice, doctoranzi, studenţi, pentru participanţi la acţiuni de perfecţionarea profesională, datorită bogatului material exemplificativ din practica reală a unor domenii importante, analizelor de caz, relevării relaţiilor concrete deficienţe – cauze – soluţii.

 

Materialul este grupat în patru părţi:

I. Ştiinţă-tehnologie-economie-societate (21 lucrări; exemple de titluri: Cercetarea şi eficienţa, Cu privire la poziţia socială a ştiinţei, Relaţia ştiinţă-economie, De la structura exporturilor la misiunea cercetării, Ştiinţa şi problemele sistemice, Profesiunea cercetătorului, Cultivarea deprinderilor creative şi a priceperii pentru acţiune, Gândirea economică în faţa exigenţelor practicii economice, Petrol, tehnologie şi politică…)

 II. Deficienţe fundamentale ale sistemului zis socialist, implementat în România; impactul asupra ştiinţei, tehnologiei, economiei, societăţii (3 lucrări, în care disfuncţionalităţile economiei planificate centralizat şi rigid sunt analizate recurgând la concepte ale cercetării operaţionale, teoriei firelor de aşteptare, teoriei informaţiei, ciberneticii; Un sistem economic şi politic greşit proiectat, 1973)

 III.      Opţiuni şi politici ale tranziţiei (23 lucrări: Ce preocupă pe intelectuali, Responsabilitatea socială a opţiunilor, Strategia dezvoltării economice a României – probleme şi opţiuni, Despre strategii în economie, Creditarea activităţilor productive din sectorul privat, Mai este necesară şi oportună o industrie autohtonă?, Liberalizarea comerţului internaţional şi interesele naţionale…)

 IV.     Impactul unor mecanisme ale tranziţiei asupra progresului economic şi tehnologic (41 lucrări, din care: Legislaţia muncii – 5 lucrări, inclusiv Noul Cod al muncii – un atentat la funcţionalitatea economiei de piaţă…; Fiscalitatea – 20, inclusiv Sistemul de impozitare deformează realitatea economică, Codul fiscal faţă cu corupţia…; Preţurile – 4, Proprietatea, privatizarea, demonopolizarea – 7, inclusiv Ocrotită, garantată, batjocorită (încălcarea dreptului acţionarilor minoritari la repartizarea profitului), Privatizarea PETROM sub semnul unor mari dileme; Managementul întreprinderilor – 5, inclusiv Decalogul problemelor managerilor români.).

 Cartea aprofundează şi exemplifică, pe o mare varietate de cazuri şi sub multiple aspecte, abordarea sistemică, pluri- şi interdisciplinară, strategică, în tehnologie şi economie; de asemenea, interacţiuni la nivelurile: micro- şi macroeconomie interes naţional şi globalizare ştiinţă şi practică cercetătorul, producătorul şi utilizatorul rezultatelor cercetării cererea şi oferta de cercetare ● factori ce contribuie la dispersarea tematicii de cercetare şi a  resurselor ei ● factori de degradare a potenţialului de cercetare ● diversitatea specialităţilor care trebuie să se conjuge pentru generarea şi soluţionarea unei probleme iniţiativa în crearea de noi concepţii funcţionale, noi soluţii de componente şi noi materiale ansamblu şi  detalii sistemul economic, cel tehnologic, mediul socio-uman şi mediul natural consecinţele imediate, moştenirile (cea căpătată şi cea lăsată) şi perspectivacercetarea şi invenţiilecertitudini, decizii şi riscuri omul creator şi omul consumator de ştiinţă omul creator şi omul consumator de bun trai iniţiativa euristică spontană şi locală şi strategiile şi programele ştiinţifice şi tehnologice naţionale şi internaţionale nevoia de comunicare ştiinţifică, conducerea participativă şi nevoia de secret comercial ● privatizare, monopoluri şi politică ● rolul statului în economia consecvent liberală ● eficienţa reală, dar ascunsă, a cercetării şi aparenţele ei contrare, deformante ● sistemul legislativ ca promotor sau inhibitor al progresului tehnologic şi economic ● impactul birocraţiei şi al unor manifestări de formalism în economie … şi multe altele.                                                                                                                                                                                                           

Cartea nu este o monografie sau un tratat pedant, ci o culegere de cca. 90 studii, eseuri, articole (de regulă, acide), publicate în intervalul 1965-2004, dezvăluind, într-un limbaj accesibil intelectualului de orice profil, probleme de profunzime şi demonstrând soluţii de larg interes (unele – deja adoptate), împănate cu afirmaţii incitante, cu crâmpeie de memorialistică, cu explicaţii intuitive, pentru ca subtilităţile să fie inteligibile şi atractive.


 

Ultima actualizare: 16 aprilie 2015

 

email: contact (arond) marioduma.ro  /  ©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca